VerbPast SimplePast participle
betbetbet
Variacions
No te variacions