VerbPast SimplePast participle
beginbeganbegun
Variacions
No te variacions