VerbPast SimplePast participle
digdugdug
Variacions
No te variacions