VerbPast SimplePast participle
cutcutcut
Variacions
No te variacions