VerbPast SimplePast participle
costcostcost
Variacions
No te variacions